دانش‌آموزان و مدرسان عزيز می‌توانند با استفاده از راهنمايی های‌ارايه شده در اين قسمت درباره ويرايشگر آنلاين از ابزارهای آن به نحو مؤثر استفاده نمايند.

ثبت نام ترم دوم دوره های آموزشی مجازی مؤسسه نگين علم و دانش در سال 1387 شروع شد. مهلت ثبت نام تا تاريخ 12/11/1387 بوده و شروع كلاس ها در تاريخ 15/11/1387 خواهد بود. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه اصلی‌سايت و راهنمای ثبت نام مراجعه نمايند
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

راهنمای استفاده از ويرايشگر آنلاين مدرسه اينترنتی

در اين قسمت قصد داريم تا ابزارهای مختلف ويرايشگر آنلاين مدرسه اينترنتی را كه كاربرد زيادی در امر آموزش دارند توضيح دهيم. (جهت مشاهده تصوير كامل‌تر ويرايشگر آنلاين مدرسه اينترنتی كليك نماييد)

قسمت های مهم اين ويرايشگر با شماره های از 1 تا 8 نشان داده شده اند. شما دانش آموزان و مدرسان عزيز در طول دوره آموزشی عمدتا با اين قسمت‌های مهم كار خواهيد نمود كه در اينجا كاربرد هر قسمت توضيح داده می‌شود.

 الف)  قسمتی كه با شماره 1 مشخص شده است جهت انتخاب نوع فونت می‌باشد. فونت پيش فرض در سيستم، Tahoma انتخاب شده است كه نوشتار اصلی با اين فونت تايپ خواهد شد ولی اگر نياز به بزرگنمايی يك قسمت بود می‌توانيد برای آن قسمت خاص از فونت ديگری استفاده نماييد.

 ب)  قسمتی كه با شماره 2 مشخص شده است مربوط به اندازه و سايز فونت جهت تايپ می‌باشد. سايز پيش فرض فونت جهت تايپ متن ، پوينت 10 (pt 10) يا عدد 2 می‌باشد. متن اصلی بايستی با اين سايز از فونت نوشته شود ولی اگر باز در قسمتی نياز به بزرگنمايی مطلبی يا عبارتی بود می‌توانيد از سايز ديگری نيز برای آن قسمت خاص استفاده نماييد.

 پ)  قسمتی كه با شماره 3 مشخص شده است مربوط به چينش مطالب می‌باشد كه ممكن است راست چين، وسط چين يا چپ چين باشد.

 ت)  قسمتی كه با شماره 4 مشخص شده است مربوط به تايپ از چپ به راست و از راست به چپ می‌باشد. هنگام تايپ متون فارسی آن را در حالت تايپ از راست به چپ و هنگام تايپ متون لاتين ، آن را در حالت تايپ از چپ به راست قرار دهيد.

 ث)  آن قسمت از ويرايشگر در شكل مقابل كه با شماره 5 مشخص شده است مربوط به رنگ‌دهی نوشته‌ها و زمينه آن‌ها می‌باشد. با انتخاب متن مورد نظر و سپس كليك برروی هريك از آيكون‌های قسمت شماره 5 می‌توانيد رنگ متن و رنگ زمينه آن را تغيير دهيد.

 ج)  با استفاده از دو ابزار مشخص شده در قسمت شماره 6 می‌توانيد انديس مثل (H2) و توان مثل (H2) را به نوشته‌های خود بيفزاييد.

 چ)  با استفاده از ابزارهای مشخص شده با راهنمای شماره 7 ، شما می‌توانيد فايلی را در مطالب خود لينك دهيد. جهت راهنمای كامل استفاده از لينك به قسمت مربوط به راهنمای استفاده از ابزار لينك در ويرايشگر آنلاين مراجعه نماييد.

 ح)  با ابزار اشاره شده در قسمت 8 شما می‌توانيد تصوير به مطالب آموزشی خود اضافه نماييد. جهت استفاده از اين ابزار به راهنمای استفاده از ابزار درج تصوير در ويرايشگر آنلاين مراجعه نماييد.

مطالبی كه در اين قسمت درباره ويرايشگر آنلاين مطرح گرديد ، نكات عمده آن را شامل می‌شد و علاقمندان جهت يادگيری مطالب بيشتر درباره ويرايشگر آنلاين می‌توانند به منابع موجود مراجعه نمايند.