مؤسسه نگين علم و دانش آموزش های مجازی خود را برای مقاطع تحصيلی ابتدايی، راهنمايی، دبيرستان، پيش دانشگاهی و همچنين مقاطع تحصيلی آزاد در نظر گرفته است.

ثبت نام ترم دوم دوره های آموزشی مجازی مؤسسه نگين علم و دانش در سال 1387 شروع شد. مهلت ثبت نام تا تاريخ 12/11/1387 بوده و شروع كلاس ها در تاريخ 15/11/1387 خواهد بود. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه اصلی‌سايت و راهنمای ثبت نام مراجعه نمايند
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

مقاطع تحصيلی

مؤسسه علمی ، فرهنگی ، آموزشی و فن آوری غير انتفاعی نگين علم و دانش در حالت كلی ، آموزش های مجازی خود را برای مقاطع تحصيلی ابتدايی ، راهنمايی ، دبيرستان و پيش دانشگاهی در كليه رشته ها و گرايش ها و نيز مقاطع تحصيلی آزاد در رشته های مختلف در نظر گرفته است. در حال حاضر آموزش های مجازی اين مؤسسه در قالب مدرسه اينترنتی برای مقاطع تحصيلی دبيرستان و پيش دانشگاهی در كليه رشته های تحصيلی ارايه می گردد و آموزش های مربوط به ساير دوره های تحصيلی و همچنين دوره های آزاد متعاقبا به سايت افزوده خواهد شد. جهت اطلاع از شرايط ، هزينه ها ، نمونه تدريس و همچنين شرايط ثبت نام ، می‌توانيد به مدرسه اينترنتی مؤسسه مراجعه نماييد.

 ورود به مدرسه اينترنتی مؤسسه نگين علم و دانش