متقاضيان اخذ نمايندگی مؤسسه نگين علم و دانش در شهرستان ها می توانند شرايط اعطای نمايندگی را در اين صفحه ملاحظه نمايند.

ثبت نام ترم دوم دوره های آموزشی مجازی مؤسسه نگين علم و دانش در سال 1387 شروع شد. مهلت ثبت نام تا تاريخ 12/11/1387 بوده و شروع كلاس ها در تاريخ 15/11/1387 خواهد بود. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه اصلی‌سايت و راهنمای ثبت نام مراجعه نمايند
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

شرايط و نحوه اعطای نمايندگی به شهرستان ها

مؤسسه علمی، فرهنگی، آموزشی و فن‌آوری غير انتفاعی نگين علم و دانش با مجوز رسمی از سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش كشور در راستای گسترش فعاليت های آموزشی خود در سراسر كشور ، از مؤسسات آموزشی ، مدارس دولتی و غير دولتی ، انتشارات ، كتابفروشی‌ها ، خدمات كامپيوتری دارای پروانه كسب و ... جهت اخذ نمايندگی اين مؤسسه دعوت به همكاری می نمايد.

  شرايط اعطای نمايندگی به شهرستانها

 الف) شرايط نماينده

 1. داشتن يكی ازمجوزهای وزارت آموزش وپرورش ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، شورای عالی انفورماتيك ، سازمان فنی وحرفه ای كشور ، سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، وزارت علوم وتحقيقات كشور ، وزارت صنايع ومعادن
 2. داشتن محل مناسب جهت ثبت نام وارائه راهنماييهای لازم
 3. داشتن حداقل يك خط تلفن ثابت
 4. آشنايی با كامپيوتر واينترنت
 5. داشتن رايانه به تعداد نياز
 6. دسترسی به اينترنت
 7. پرداخت حق نمايندگی طبق تعرفه زير:
  I) نمايندگی انحصاری ساليانه مبلغ پنج ميليون ريال معادل پانصد هزار تومان
  II) غيرانحصاری ساليانه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال معادل دويست و پنجاه هزار تومان
 8. ارسال مدارك زير توسط پست به نشانی دفتر مؤسسه يا پست الكترونيكی به آدرس register@2kateb.ir
  I) تصوير مجوز يا اساسنامه مربوطه
  II) تصوير شناسنامه
  III) عكس پرسنلی به ابعاد 300x400 پيكسل

 ب) امتيازات

 1. اختصاص 20 درصد سهم از مبالغ ثبت نامی دانش آموزان به نمايندگی انحصاری و 15 درصد به نمايندگی غير انحصاری
 2. نام و نشانی نمايندگی در سايت مؤسسه قرار خواهد گرفت
 3. طراحی وب سايت با تخفيفات ويژه به نمايندگان مؤسسه
 4. معرفی دانش آموزان برتر نمايندگيها در سايت مؤسسه كه منجر به افزايش اعتبار نمايندگی در سطح كشور خواهد شد
 5. نمايندگيهايی كه جذب بيشتری داشته باشند از طرف مؤسسه به نحو مقتضی مورد تشويق قرار خواهند گرفت

 ج) وظايف نمايندگان

 1. راهنمايی و توجيه دانش آموزان در نحوه استفاده از سايت و پاسخ به سئوالات احتمالی
 2. انعكاس انتقادات، پيشنهادات، نيازها و نظرات دانش آموزان تحت پوشش در اسرع وقت به مركز مؤسسه
 3. تبليغات و معرفی مناسب طرح و پرهيز از بزرگنمايی
 4. تلاش جهت توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در راستای چشم انداز جنبش نرم افزاری
 5. برآورده نمودن اهداف و انتظارات مؤسسه